U bent hier

Verzorgers weer op één lijn

Like  0

Nieuwe zorgmedewerkers van instellingen waar huntingtonpatiënten behandeld worden, zijn vaak onbekend met de ziekte van Huntington en de gevolgen ervan. Om te zorgen dat alle verzorgenden voldoende kennis hebben om hun werk goed te kunnen uitvoeren, organiseert zorginstelling De Riethorst Stromenland op locatie de Kloosterhoeve regelmatig basislessen over de ziekte van Huntington.

Deze lessen worden gegeven door Dayenne Blokland en haar collega Monique de Fretes. In deze blog vertelt Dayenne Blokland over het belang van goede scholing over de ziekte van Huntington.

Onbekende ziekte

‘Toen ik als stagiaire bij de Kloosterhoeve kwam werken, kwam ik voor het eerst in contact met mensen met de ziekte van Huntington. De ziekte is niet heel bekend in Nederland. Ook binnen het onderwijs is weinig aandacht voor. Dus net als de meeste net afgestudeerde verpleegkundigen of verzorgenden, wist ik nog weinig over de ziekte en het bijbehorende ziektebeeld. Ik werk nu bijna vier jaar met huntingtonpatiënten en inmiddels verzorg ik samen met mijn collega Monique de Fretes basislessen over de ziekte van Huntington voor (nieuwe) medewerkers om die kennis te vergroten.’ 

Op één lijn

‘We organiseren nu twee keer per jaar een basisles op de Kloosterhoeve, het zorgcomplex voor huntingtonpatiënten. Zowel nieuwe als meer ervaren medewerkers sluiten aan bij deze lessen. Afhankelijk van de vraag van de medewerkers geven we de training vorm. Zo kan het de ene keer meer gaan over de slikproblematiek en een andere keer meer over het contact met patiënten. Maar ook het vertraagde denken, de cognitieve problematiek of de omgang met prikkels kunnen aan bod komen.  We gaan dan in op wat het probleem inhoudt, wat de effecten zijn op het gedrag van de patiënt en hoe je een patiënt het best kan helpen.’  

‘Door terug te gaan naar de basis, worden de regels, routines en structuren nog eens herhaald. Dit zorgt ervoor dat we als verzorgers weer op één lijn komen te staan. En dat is belangrijk voor de patiënten. Zij weten dan goed waar zij aan toe zijn. Bovendien biedt structuur patiënten meer rust en kan het zelfs escalaties vermijden.’ 

Meer behoefte

‘Naast een algemeen deel gaan we ook in op de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de ziekte van Huntington. En er is ruimte voor intervisie, waarbij medewerkers een eigen casus kunnen inbrengen. Het reflecteren op het eigen handelen of het handelen van een collega, geeft ruimte om jezelf verder te ontwikkelen. En het zorgt weer voor een betere afstemming tussen collega’s. Omdat we merken dat er bij onze medewerkers veel behoefte is aan de trainingen, willen we op korte termijn vaker trainingen aanbieden. Uiteindelijk dragen de trainingen bij aan betere zorgverlening voor huntingtonpatiënten.’

Scholen en zorginstellingen 

‘We geven regelmatig rondleidingen aan schoolklassen. Zo leren jongeren meer over de ziekte en brengen wij ze met de praktijk in aanraking. Als leerlingen verdere interesse hebben in het werken met deze doelgroep, dan zij zijn van harte welkom om een keer mee te lopen.’

‘De meeste trainingen geven we binnen onze eigen instelling. Soms worden we uitgenodigd om bij een zorginstelling ons verhaal te doen. Dit zouden we graag vaker willen doen, zowel bij zorginstellingen als bij scholen. We hebben zelfs al een eigen lesmodule ontwikkeld die we aan organisaties kunnen aanbieden.’

Wil je als zorginstelling of onderwijsinstantie meer weten over de lessen  over de  ziekte van Huntington? Neem dan contact op met Dayenne Blokland of Monique de Fretes.